Колко пари са необходими за стартиране на бизнес?

Ако искаме да имаме предприемаческо общество, трябва да сме толерантни към грешките, според експерт